Sladenia shaefersi

Sladenia shaefersi เป็นปลาชนิดหนึ่งในวงศ์ Lophiidae

อเมริกันพิทบูลบลูโนสSladenia shaefersi อาศัยอยู่ใน อาบน้ำ , ทะเล , ระยะความลึก 900 - 1200 ม.

ปลาห่าน Sladenia shaefersi อาจมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับที่อยู่อาศัยในแนวปะการังนี้เช่นเดียวกับหมีขั้วโลกที่เชื่อมโยงกับอาร์กติก บริเวณแนวปะการังน้ำลึกนอกแหลมคานาเวอรัลนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากยิ่งกว่าพื้นที่อื่น ๆ ที่เราได้สำรวจในภารกิจนี้ มากกว่า

ปลากูสน้ำลึก Sladenia shaefersi นี้เป็นตัวอย่างแรกที่จับได้ในน่านน้ำสหรัฐอเมริกาและเพียงตัวที่สามที่จับได้ในโลก มากกว่า