ฉลามของ Knopp

ฉลามครีบแข็งหรือฉลามคน็อปป์ Carcharhinus altimus เป็นปลาฉลามบังสุกุลวงศ์ Carcharhinidae พบได้ทั่วโลกระหว่างละติจูด 40 ° N และ 34 ° S

ลาบราดอร์ผสมออสเตรเลี่ยนเชพเพิร์ดฉลามของ Knopp อาศัยอยู่ใน เกี่ยวข้องกับแนวปะการัง , ทะเล , ระยะความลึก 25 - 810 ม., สภาพแวดล้อมปกติ 80 - 220 ม.

ฉลามครีบแข็งหรือฉลามคน็อปป์ Carcharhinus altimus เป็นปลาฉลามบังสุกุลวงศ์ Carcharhinidae พบได้ทั่วโลกระหว่างละติจูด 40 ° N และ 34 ° S มากกว่า