wrasse ห้าจุด

Wrasse ห้าจุดอาศัยอยู่ใน เกี่ยวข้องกับแนวปะการัง , กร่อย , ทะเล , ระยะความลึก 1 - 30 ม.wrasse ห้าแฉกพบได้บ่อยในน้ำตื้นชายฝั่งทะเล เช่นเดียวกับตระกูล wrasse หลายสีและลวดลายและทั้งสองอย่างมีความผันแปรและมักจะยากที่จะสร้างสายพันธุ์ที่แน่นอน มากกว่า

เฟรนช์ บูลด็อก บลูฟอว์น