กายวิภาคของปลาโลมา

โฆษณา

กายวิภาคของปลาโลมา  • จะงอยปาก - ส่วนที่ยาวของปากและขากรรไกร

  • ช่องลม - รูที่ด้านบนของหัวซึ่งปลาโลมาหายใจในอากาศ (มันคือรูจมูกของปลาโลมา)  • ปลายด้านหลัง - ครีบด้านบนของลำตัว  • หู - อวัยวะในการได้ยินอยู่ที่ศีรษะด้านหลังตา

  • ตา - อวัยวะที่มองเห็นอยู่บนศีรษะ

  • ฟลุ๊ค - ครึ่งหนึ่งของหาง  • ฟลิปเปอร์ - ปลายแขนกว้างแบนหนึ่งคู่ที่ใช้สำหรับว่ายน้ำ

  • ค่ามัธยฐาน - การเยื้องระหว่างสอง flukes

  • แตงโม - โครงสร้างโค้งมนที่ด้านบนของหัวโลมาอยู่ด้านหน้าของช่องลม  • ฟัน - จะงอยปาก - ส่วนล่างของจงอยปากที่มีฟัน